บรรยากาศกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 3 ภาษา

บรรยากาศกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 3 ภาษา เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใช่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน นักเรียนนำเรื่องที่อ่านสรุป ออกเป็นคำศัพท์ ประโยค ลงบันทึกในสมุดบันทึกการอ่าน นำความรู้ที่ไดจากการอ่านไปเล่าประสบการณ์ ให

Read More  

บรรยากาศกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 3 ภาษา

บรรยากาศกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 3 ภาษา เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใช่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน นักเรียนนำเรื่องที่อ่านสรุป ออกเป็นคำศัพท์ ประโยค ลงบันทึกในสมุดบันทึกการอ่าน นำความรู้ที่ไดจากการอ่านไปเล่าประสบการณ์ให้

Read More  

โครงการประกวดวาดภาพระบายสี “ เด็กไทยสู้ภัยโควิด Thai Kids Fight Covid “ ระดับชั้นประถมศึกษาตอน จัดขึ้นโดยบริษัทSCG รับรางวัลเป็นเงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พิมพ์มาดา พรหมมา ป.1/6 คณะจุงหัว ได้รับรางวัลชมเชย ในโครงการประกวดวาดภาพระบายสี “ เด็กไทยสู้ภัยโควิด Thai Kids Fight Covid “ ระดับชั้นประถมศึกษาตอน จัดขึ้นโดยบริษัทSCG รับรางวัลเป็นเงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Read More