กิจกรรมวันคริสต์มาส ได้จัดกิจกรรมขึ้นวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2560