ภาพบรรยากาศการแข่งขันวิชาการภายใน

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวิชาการภายใน วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2561 มีรายการ ดังต่อไปนี้ 1.การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(พานพุ่มสักการะ) ป.4-6 2.การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 3.การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6

Read More  

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวิชาการภายใน

ภาพบรรยากาศการแช่งขันวิชาการภายใน วันพฤหัสบดีที่21 มิถุนายน พ.ศ.2561 มีรายการแข่งขัน ดังต่อไปนี้ 1.การแข่งขัน ตอบปัญหาสุขศึกษา ป.1-6 2.การแข่งขัน คณิตคิดเลขเร็ว ป.1-3 3.การแข่งขัน เอแมท ป.4-6 4.การแข่งขันร้องเพลงสากลชาย- หญิง ป.4-6 5.การแข่งขันร้องเพลงล

Read More