ภาพบรรยากาศการแข่งขันวิชาการภายใน

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวิชาการภายใน วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2561 มีรายการ ดังต่อไปนี้ 1.การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(พานพุ่มสักการะ) ป.4-6 2.การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 3.การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6

Read More  

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวิชาการภายใน

ภาพบรรยากาศการแช่งขันวิชาการภายใน วันพฤหัสบดีที่21 มิถุนายน พ.ศ.2561 มีรายการแข่งขัน ดังต่อไปนี้ 1.การแข่งขัน ตอบปัญหาสุขศึกษา ป.1-6 2.การแข่งขัน คณิตคิดเลขเร็ว ป.1-3 3.การแข่งขัน เอแมท ป.4-6 4.การแข่งขันร้องเพลงสากลชาย- หญิง ป.4-6 5.การแข่งขันร้องเพลงล

Read More  

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวิชาการภายใน

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวิชาการภายใน สาระสังคม,สาระวิทยาศาสตร์,บรรณารักษ์ วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561 มีรายการการแข่งขัน ดังต่อไปนี้ 1.การแข่งขันเพลงคุณธรรม ป.1-3,ป.4-6 2.การแข่งขันมารยาทไทย ป.1-3,ป.4-6 3.การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ป.1-3,ป.4-6 4.การแข่ง

Read More  

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวิชาการภายใน

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวิชาสาระภาษาไทย วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561 รายการแข่งขัน มีรายการ ดังต่อไปนี้ 1.การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3,ป.4-6 2.การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3,ป.4-6 3.การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3,ป.4-6 4.การแข่งขันป

Read More  

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวิชาการภายใน

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวิชาการภายในนจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561แผนกภาษาอังกฤษและ แผนกภาษาจีน โดยมีรายการแข่งขัน ตามรายการ ดังนี้ 1.รายการแข่งขัน Crossword ป.4-6 2.รายการแข่งขัน Storytelling ป.4-6 3.รายการแข่งขัน Impromptu speech ป.1-3 4.รายการแข่งขัน M

Read More  

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชาขึ้น ระหว่างวันที่ 24 - 29 พ.ค. 2561

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชาขึ้น ระหว่างวันที่ 24 - 29 พ.ค. 2561

Read More